Aleph logo UP Wrocław Katalog
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Ważniejsze nabytki | Komentarze | WMB | Pomoc
Aleph logo   Indeksy | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka |  
 
Uwaga: Nowy regulamin Biblioteki
UP Wrocław Katalog - Egzemplarze Powrót do porzedniej strony

Związki aktywne owoców derenia (Cornus mas L.) / Alicja Z. Kucharska.  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2012. --  139 s. : il. ;  24 cm.


Kliknij link ("zamówienie" lub "ksero"), aby złożyć zamówienie lub zamówienie ksero dla egzemplarza.
Kliknij na podkreślony termin zwrotu, aby wyświetlić dane czytelnika posiadającego egzemplarz.

Wybierz rok Wybierz tom Wybierz podbibliotekę Ukryj wypożyczone egzemplarze
No Previous Page No Next Page

  Opis Status egzemplarza Termin zwrotu Podbiblioteka Kolekcja Sygnatura Liczba zamówień Kod kreskowy
Szczegóły

Na miejscu Czytelnia Ogólna
92572 Lect.
006000092572
No Previous Page No Next Page