Aleph logo UP Wrocław Katalog
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Ważniejsze nabytki | Komentarze | WMB | Pomoc
Aleph logo   Indeksy | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka |  
 
Uwaga: Nowy regulamin Biblioteki
  Zapytanie BIB  |  Dodaj do e-półki  |  Dodaj do koszyka  |  Szukaj  |  Zamówienie WMB  |  Zapisz/wyślij  |  Zapisz na serwerze  |  Dodaj do mojej e-półki  | 
 

Pełny widok rekordu

Wybierz format: Standard Karta katalogowa Cytat Etykiety nazw Etykiety MARC
Nyc, Krzysztof (1939- ).
Eksploatacja systemów melioracyjnych podstawą racjonalnej gospodarki wodnej w środowisku przyrodniczo-rolniczym / Krzysztof Nyc, Ryszard Pokładek. --  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2009. -- 87 s. : il. ;  24 cm.  -- ( Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska ; 14 )
  ISBN  978-83-60574-69-0
XVI.11.7 XVI.11.9.1 XVI.11.18.1
                                                 

Choose format: Standard Card catalog Citation Name tags MARC tags


Koniec sesji - Ustawienia - Komentarze - Pomoc - WMB - Ex Libris - Indeksy - Szukaj - Lista wyników - Poprzednie wyszukiwania - Bazy - Koszyk